Dự báo thời tiết Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

14°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc 10 ngày tới

Thời tiết Xã Cô Ba

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cô Ba