Thời tiết Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc

mây cụm

23.1°

mây cụm

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
Thấp/Cao

20.6°

/

30.1°

Độ ẩm tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
Điểm ngưng

20.4°

Tia UV tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
UV

0

Nhiệt độ Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
29° / 32.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
20.3° / 22.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
22.9° / 23.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc
26.9° / 26.3°

Thời tiết Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc theo giờ

1:00 am

23.5° / 23.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 am

23.8° / 23°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

3:00 am

23.7° / 23.7°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

4:00 am

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 am

22.5° / 23.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.7° / 24.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 26.9°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.6° / 29.3°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 32.6°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.9° / 33.6°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.3° / 32.9°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.5° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 33.3°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

4:00 pm

28.7° / 32.4°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 22.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

22.2° / 22.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.6° / 22.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.9° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.9° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

21.6° / 21.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.6° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

21.7° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.9° / 21.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.9° / 22.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

21.8° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.2° / 22.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

22.9° / 22.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 am

22.1° / 23.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.6° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 26.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.2° / 26.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.1° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.4° / 24.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.9° / 24.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.4° / 24.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.5° / 24.8°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 24.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

23.5° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

Lượng mưa Xã Hồng An - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

588.16

NH3

1.57

NO

0

NO2

1.94

O3

39.9

PM10

16.9

PM2.5

16.24

SO2

2.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng An