Thời tiết Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc

mây cụm

23.9°

mây cụm

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
Thấp/Cao

20.4°

/

30.8°

Độ ẩm tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
Độ ẩm

85.2%

Tầm nhìn tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
UV

0

Nhiệt độ Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
28.2° / 32.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
20.6° / 22.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
22.2° / 23.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc
27° / 26.2°

Thời tiết Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc theo giờ

1:00 am

24° / 23.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 am

23.5° / 23°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

3:00 am

23.1° / 23.6°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

4:00 am

22.6° / 23.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 am

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.8° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.2° / 29.7°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.3° / 32.2°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 33.7°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.9° / 32°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.5° / 32.8°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 33.6°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

4:00 pm

28.1° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.6° / 22.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

22.2° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.4° / 22.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 22.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.5° / 22.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

21.1° / 21.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.1° / 21.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

21.3° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.9° / 21.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.1° / 22.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

21.9° / 22.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.6° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

22.4° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 am

22.3° / 23.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

23.1° / 24.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.3° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.6° / 25.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.2° / 25.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.5° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.2° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.8° / 26.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.7° / 25.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 24.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.9° / 24.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.3° / 24.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.4° / 24.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

Lượng mưa Xã Huy Giáp - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

587.56

NH3

2.17

NO

0

NO2

1.94

O3

40

PM10

16.9

PM2.5

16.84

SO2

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Huy Giáp