Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.5%
 • Lượng mưa
  6.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/19.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:48
T3 07/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  10.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  11.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  11.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  10.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:48

Thấp/Cao

18°

/

20°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn