Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:53
CN 24/09
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  2.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
T2 25/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  9.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn