Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:15 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:19 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:19 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:20 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:21 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn