Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn