Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn