Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

98%

CN 02/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.56 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.102 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn