Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn