Thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.21 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.63 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

81%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

80%

T7 24/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng