Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:09

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.12 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

3.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng