Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.45

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng