Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  2.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.7%
 • Lượng mưa
  2.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng