Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.44 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng