Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:17 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:17 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:18 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

18°

/

26°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng