Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:41
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  20.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  5.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  7.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:39
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  6.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:41

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức