Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:42

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.11 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức