Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:01

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.47 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức