Thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

86%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.96

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

86%

CN 02/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

8

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức