Thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.097 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.07 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.206 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.528 km

UV

8.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.142 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

98%

T3 03/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.079 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.683 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.411 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.829 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.694 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.542 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.64 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.429 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.171 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.883 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7.012 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

7.469 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.949 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.049 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

96%

T4 04/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9.281 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.23 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.488 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức