Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức