Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:01 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:01 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:01

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức