Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình