Thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

96%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

93%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình