Thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái theo giờ

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.97

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

53%

T6 24/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

78%

T7 25/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

7.97

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình