Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T3 07/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.9%
 • Lượng mưa
  8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.5%
 • Lượng mưa
  5.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.1%
 • Lượng mưa
  4.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.7%
 • Lượng mưa
  4.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:52

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình