Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

66%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

6.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình