Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:11 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:12 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/18:11

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.32 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:03 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình