Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
0.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

4.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo