Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:49 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:49

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo