Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:10 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:09

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.07 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo