Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:10 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:09

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

UV

4.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo