Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  3.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:09
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.1%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:10
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  3.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:10
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/19.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.4°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/18.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:10
T4 29/03
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.9%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:11

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:09

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

3.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo