Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

19°

/

26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn