Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/7°

temperature
Sáng/tối

8°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:45 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:46 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

11°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:48 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:51 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:38/17:45

Thấp/Cao

/

24°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:38 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn