Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  5.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  5.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.1%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:51

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn