Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:46
T3 03/10
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:45
T4 04/10
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.7%
 • Lượng mưa
  3.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:46

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

6.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn