Thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

60%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.98

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.59

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

67%

T6 24/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn