Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

20°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.83 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn