Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:45 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:46 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

10°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:48 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:51 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:38/17:45

Thấp/Cao

/

24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:38 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương