Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  7.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:40
T5 08/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  13.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41
T6 09/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  23.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương