Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  0.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:11
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.3°/19.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.3°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.3°/18.8°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  0.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:12
T4 29/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:12
T5 30/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  4.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:12
T6 31/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:11

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương