Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  7.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:47
T2 02/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.5%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:46
T3 03/10
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:45
T4 04/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.8%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương