Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:11

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

6.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương