Thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.853 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

97%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

90%

T3 28/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương