Thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

90%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.348 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

98%

T6 09/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.571 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.436 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.005 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.447 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.447 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.826 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.828 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.672 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.172 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.751 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương