Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.99 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn