Thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

84%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

84%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.601 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.998 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.951 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn