Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
6.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn