Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn