Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.1%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.5%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.9%
 • Lượng mưa
  2.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.7%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn