Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Sơn