Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.3 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống