Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống