Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống