Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
5.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
6.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.14 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống