Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.7%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
CN 12/02
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.43

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống